Cơ cấu tổ chức

NHÂN SỰ

Có 107 cán bộ viên chức:

    Bác sĩ chuyên khoa II: 02 người
    Bác sĩ chuyên khoa I: 08 người
    Bác sĩ: 18 người
    Dược sĩ ĐH: 02 người
    Cử nhân điều dưỡng- NHS:  11 người        
    Cử nhân KTYD: 04 người
    Cán bộ khác YDTH: 52 người
    Cán bộ đại học khác: 03 người
    Cán bộ khác: 10 người

Hiện nay vẫn có nhiều Bác sĩ đang học CKI, CKII, CN Điều dưỡng, NHS 


elektronik sigara Free Mahjong Games
vaporesso 10 elektronik sigara Free Mahjong Games elektronik sigara iqos zonguldak son dakika
kişisel blog hatay web tasarım Cat Ninja Unblocked