Cán bộ bệnh viện


ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

A.BAN GIÁM ĐỐC
1

Trần Ngọc Minh

Bác sĩ CKII

Giám đốc

2

Phạm Văn Lịch

Bác sĩ CKII

P.G.Đốc

3

Trần Thanh Hải

Bác sĩ CKI

P.G.Đốc

B.CÁC PHÒNG
I. Phòng TCHC
1

Nguyễn Hữu Dục

CNKT

T.Phòng

2

Nguyễn Hà Triện

ĐDTH

P.Phòng

3

Huỳnh Hồng

CNKT

Phụ trách KT

4

Lê Văn Thường

TCKT

Nhân viên

5

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

CN TCKT

Nhân viên

6

Hồ Anh Đào

TCKT

Nhân viên

7

Hà Thị Kim Nhung

TCKT

Nhân viên

8

Nguyễn Đình Chi

Lái xe

Nhân viên

9

Trần Văn Hùng

Bảo vệ

Nhân viên

10

Lê Phước Thọ

Bảo vệ

Nhân viên

11

Đỗ Trọng Hùng

Lái xe

Nhân viên

II. Phòng KHNV
1

Lê Văn Trung

Bác sĩ CKI

TPKHNV

2

Nguyễn Năm

DSĐH

PP

3

Nguyễn Thành Sang

TCTH

Nhân viên

 4 Nguyễn Quốc Công
 ĐHTH
Nhân viên

III. Ph. Điều dưỡng
1

Văn Thị Hoa

CNĐD

TP ĐD

2

Huỳnh Thị Thủy

CNĐD

PP ĐD

3

Nguyễn Viết Đức

CNĐD

Nhân viên

4

Trần Minh Hải

KTVY

Nhân viên

IV. Khoa HSCC
1

Lê Trương Long

Bác sĩ

Tr. Khoa

2

H Nứp Êban

Bác sĩ

Phó khoa

3

Nguyễn Văn Khánh

BS

Nhân viên

4

Nguyễn Thị Bích Vượng

ĐDTH

ĐDT

5

Trần Thị Hữu

ĐDTH

Nhân viên

6

Lê Thị Tuyết Minh

ĐDTH

Nhân viên

7

H' Sỹ Kpơr

ĐDTH

Nhân viên

8

Trần Ngọc Vương

ĐDTH

Nhân viên

9

Đỗ Thị Thu Sa

ĐDTH

Nhân viên

10

Liêu Nguyên Thịnh

ĐDTH

Nhân viên

11

Nguyễn Kiều Trang

Y Sỹ

Nhân viên

12

Nguyễn T. Hoàng Phượng

CĐĐD

Nhân viên

13

Mai Lâm Bích Thủy

Hộ lý

Nhân viên

V. Khoa Ngoại - sản
1

Nguyễn Phú Đức

Bác sĩCKI

Tr. Khoa

2

Nguyễn Quốc Sự

Bác sĩCKI

Phó Khoa

3

Y Phong Êban

BS

Nhân viên

4

Phạm Thị Nha

BS

Nhân viên

5

Lục Đinh Quyền

Bác sĩ

Nhân viên

6

Phan Đình Ba

ĐDTH

ĐDTK

7

Nguyễn Thị Nguyệt

ĐDTH

Nhân viên

8

Trần Thị Hồng Quyên

ĐDTH

Nhân viên

9

Trần Văn Vỹ

CNGM

Nhân viên

10

Nguyễn Hoài Bảo

ĐDTH

Nhân viên

11

Vương vĩnh Cữu

KTVGM

Nhân viên

12

Nguyễn Thị Nai

CNNHS

Nhân viên

13

Nguyễn Thị Dung

NHSTH

Nhân viên

14

Nguyễn Thị Ngoan

CNNHS

Nhân viên

15

Trịnh Thị Bảy

NHSTH

Nhân viên

16

Trần Thị Liễu

NHSTH

Nhân viên

17

Hồ Thị Mỹ Lệ

NHSTH

Nhân viên

18

Huỳnh Thị Mười

Hộ lý

Nhân viên

19

Trần Thị Hoa

Hộ lý

Nhân viên

VI. Nội - Nhi
1

Thái Thị Kim Bích

Bác sĩ CKI

T. Khoa

2

Nguyễn Thị Quỳnh An

BS

Phó Khoa

3

Vũ Thị Bích Loan

BS

Nhân viên

4

Y. Khương Ê ban

BS

Nhân viên

5

Nông Thị Kim

BS

Nhân viên

6

Trần Thị Thu Huệ

ĐDTH

Nhân viên

7

Nguyễn Thị Vân Anh

ĐDTH

Nhân viên

8

Đỗ Thị Thoa

ĐDTH

Nhân viên

9

H Nhuôn Niê

Y Sỹ

Nhân viên

10

Nguyễn Thị Thu Thảo

CĐĐD

Nhân viên

11

Lê Thị Ngọc Quỳnh

ĐDTH

Nhân viên

12

Trần Thị Hồng

CĐĐD

Nhân viên

13

Lê Vĩnh Thảo Nguyên

CĐĐD

Nhân viên

14

Nguyễn Thị Liễu

Hộ lý

Nhân viên

VII. Khoa: Dược
1

Nguyễn Năm

DSĐH

Trưởng khoa

2

Nguyễn Trọng Minh

DSTH

Phó Khoa

3

Trần Thị Hạnh

DSĐH

Nhân viên

4

Đỗ Thị Thu Hà

DSTH

Nhân viên

5

Lâm Thạc Trung

DSTH

Nhân viên

6

Vũ Đức Kiên

KTV Y

Nhân viên

VIII. Khoa: YHCT
1

Nguyễn Văn Anh

BS

Tr. Khoa

2

Bùi Văn Huấn

Bác sĩ

Phó Khoa

3

Phan Anh Đào

CNĐD

Nhân viên

4

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

Y Sỹ

Nhân viên

5

Võ Hoài Minh

Lương Y

Nhân viên

6

Huỳnh Tấn Chiến

ĐDTH

Nhân viên

7

Dương Thị Hoàng

KTV

Nhân viên

8

Nguyễn Văn Thủ

KTV

Nhân viên

9

Nguyễn Duy Nam

Y Sỹ

Nhân viên

10

Phạm Thị Bách Huyền

ĐDTH

ĐDT

IX. Khoa: CLS
1

Lâm Văn Ty

CNXN

Tr. Khoa

2

Lê Thị Ngoan

KTV

P. Khoa

3

Lê Văn Tiền

Bác sĩ

Nhân viên

4

Vũ Hữu Tuấn

KTV

Nhân viên

5

Hồ Viết Trọng

CN XQ

Nhân viên

6

Hồ Đình Văn

KTV Y

Nhân viên

7

Nguyễn Thị Hồng Bích

ĐDTH

Nhân viên

8

Trần Quang Quyền

ĐDTH

Nhân viên

9

Trương Thị Thảo Vi

KTVXN

Nhân viên

10

Đinh Thị Kim Luyện

KTVXN

Nhân viên

11

Nguyễn Thị Huấn

Hộ lý

Nhân viên

X. Kh.Khám bệnh
1

Nguyễn Tấn Cần

Bác sĩ CKI

Trưởng khoa

2

Trần Hiến

Bác sỹ

Phó khoa

3

Hồ Đức Tiến

BSCKI

Nhân viên

4

Võ Hải Nguyên

BS

Nhân viên

5

Trần Thanh Hạnh

CNĐD

Nhân viên

6

Lâm Thị Thu Phượng

ĐDNK

Nhân viên

7

Hồ Thị Phương

ĐDNK

ĐDTK

8

Lê Thị Kim Thành

Y Sỹ

Nhân viên

9

Trần Thị Hằng

CĐĐD

Nhân viên

10

Đỗ Thị Hằng

CĐĐD

Nhân viên

11

Trần Nhật Độ

ĐDTH

Nhân viên

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi

elektronik sigara Free Mahjong Games