Hoạt động Đảng bộ

Xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
[ Cập nhật vào ngày (26/04/2017) ]

Xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

­

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học
elektronik sigara Free Mahjong Games