Hoạt động Đảng bộ

Chương trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
[ Cập nhật vào ngày (26/04/2017) ]

Chương trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông


­

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học
elektronik sigara Free Mahjong Games