Lịch sử hình thành

Bệnh viện KRÔNG BÔNG được thành lập năm 1978, với tên ban đầu là Bệnh xá số 1, thuộc phòng Y tế Huyện Krông Pắc.

Bệnh viện được nâng cấp, mở rộng dần cho đến ngày thành lập huyện 19-9-1981 và được gọi với tên Bệnh viện Huyện Krông Bông.

Năm 1987 Trung tâm y tế Huyện Krông bông được thành lập từ 02 đơn vị là Phòng y tế-TDTT và Bệnh viện huyện, đến năm 2006 thực hiện Nghị định số 172/2005/NĐ-CP, TTYT Krông Bông được tách thành 03 đơn vị: Phòng y tế , Trung tâm y tế dự phòng và Bệnh viện.

Như vậy Bệnh viện chính thức mang tên: Bệnh viện KRÔNG BÔNG, ngày 17 tháng 02 năm 2006, theo quyết định số 407/QĐ-UBND, của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk.

tin MỚI


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học
elektronik sigara Free Mahjong Games